*

Jukka Konttinen

Teologit umpikujassa?

Teologisen tiedekunnan asema yliopistojärjestelmässä on puhuttanut jo vuosikymmeniä. Tieteen tekemisen perusperiaatteita on, että saadut löydökset pitäisivät olla vapaita tutkijansa mm. uskonnollisesta tai poliittisesta maailmankatsomuksesta. Ja jos eivät ole, niin tiedetutkija ei ole vapaa päätymään sellaisiin löydöksiin ja johtopäätöksiin, jotka ovat katsomuksensa vastaisia. Kuten kosmologi ja tieteen popularisoija Kari Enqvist totesi eräässä keskustelunavauksessaan: ”Tieteelle ei mikään ole vierasta eikä mikään pyhää.” Olkoonkin, että teologiset tiedekunnat Suomessa ovat virallisesti irtisanoutuneet uskonnollisista vakaumuksista, todennäköisesti uskonnonvapauslain voimaan astumisen vanavedessä.

En ruodi nyt teologisen opetuksen virallisia julkisia määritelmiä, vaan esimerkkejä siitä, miten teologit käytännössä julkisuudessa ovat viime aikoina esiintyneet. Näyttää nimittäin siltä, etteivät he puheenvuoroissaan pysty erottamaan uskonnollisia myyttejä ts. satutarinoita faktoista ja historiallisesti vahvistetusta tiedosta. Samoin vetoavat kehäpäätelmiin (raamattua perustellaan raamatulla, uskontoa uskonnollisten kokemuksilla tms.). Lisäksi perustelevat uskonnon ts. itsensä sen edustajina asemaa fundamentalistiuskonnollisilta tutuilla väitteillä. Joka fundamentalistiuskonnollisuuden "kurissa pitäminen" on ollut keskeinen veronmaksajien rahoittaman teologisen tutkimuksen ja opetuksen peruste. Esimerkkini ovat löytyneet teologian opettajista ja tutkijoista, tohtorin tutkinnon suorittaneista tai väitöskirjaa tekevistä.

Eksegetiikan dosentti Niko Huttunen ei näytä erottavan myyttiä historiasta. Kyseisen linkin takaa löytyvässä radio-ohjelmassa hän väittää Jeesuksen lapsuudenajan myyttiä lintujen luomisesta savesta aivan kuin historiallisena tosiasiana.

Tuleva arkkipiispa Tapio Luoma on väittänyt, että kristillisellä teologialla ja kirkolla on ollut tieteen kehityksessä tärkeä, ajoittain jopa keskeinen rooli. Hän toki myöntää, että muitakin tekijöitä tieteen kehityksessä on ollut. Väite on täysin sama, mitä Skeksiksen Huuhaa-palkinnollakin ansioitunut, helluntailaisiin (käsittääkseni) kuuluva professori Tapio Puolimatka on todennut. Kuten Kari Enqvist totesi tähän vastapuheenvuorossaan, ”Tiede (ainakin luonnontiede) ei ole teististä, deististä tai ateistista, se on uskonnotonta”. Enqvist totesi, että merkkejä jumalasta on yritetty etsiä luonnontieteiden kuten fysiikan perustojen syntymisen aikoihin, mutta niistä on sittemmin luovuttu tuloksettomana. Että tieteen löydökset ja menestysaskeleet on saavutettu noudattamalla tieteen metodia, jossa jumalasta on luovuttu tarpeettomana hypoteesina.

Kuuntelin myös emeritusprofessori Esko Valtaojan sekä professori Miikka Ruokasen välistä YouTubeen tallennettua vuoropuhelua alustuksen kysymyksellä siitä, miksi ihmiset yhä uskovat jumalaan. Erityisesti prof. Ruokasen esityksestä saattoi poimia monia kritisoitavia ajatuksia, minkä ruotimisen Valtaoja näytti, ehkä kohteliaisuuttaan tai ajanpuutteen vuoksi, jättävän.

On yllättävää tai harmillista huomata, että professori Ruokasen perustelut jumalaan uskomiselle ovat täsmälleen samoja, kuin mitä fundamentalistiuskonnolliset prof. Puolimatkasta TV 7-kanavaan ovat esittäneet. Ruokanen vetoaa ”perimmäiseen todellisuuteen”, löytää uskonnollisuudelle ”rationaalisen puolen” tai ”faktuaalisia osia” Jeesuksen ylösnousemuksen tapahtumista. Minkä tosin toteaa, että tiede ei voisikaan tätä ikinä selittää. Jotka tapahtumat teologian tutkija Räisäsenkin mukaan ovat keskenään ristiriitaisia eri kohdissa raamattua. Tapahtumiin vetoamisen voi tulkita kehäpäätelmäksi, ts. raamatun oikeellisuutta perustellaan sen kirjoituksilla. Varsinainen klassikko fundamentalistien uskonselitykselle ovat olleet luonnonlakien luonne tai vaikkapa aivojen valtava monimutkaisuus, ikään kuin todisteena takana olevasta älykkäästä suunnittelijasta, jumalasta. Kuten Kari Enqvist totesi, tähän harhaan voi mennä, jos ei ymmärrä todennäköisyyksien luonnetta. (Eli jos heittää euron kolikolla kruunaa ja klaavaa 100 heiton sarjan, se tulos on vain siinä pöydällä ja muistiinpanoissa, yhtä epätodennäköisenä kuin luonnonvakiot olemassaolemassa muodossaan, vailla vakuuttavaa todistetta ulkopuolisen jumalan käden tai älykkään suunnittelijan puolesta). Ruokanen vetoaa myös ”afrikkalaisten uskonnollisten intellektuaalien toteamukseen” siitä, että tieteellinen maailmankäsitys tai ”dogmaattisuus” olisi vain ”länsimainen kulttuurinen ilmiö”, täten kristinuskoa jotenkin täydentävä uskomusjärjestelmä. Tässä taas voi epäillä, että afrikkalaiset eivät ole perehtyneet tai sisäistäneet tieteen periaatteita, eikä täten Ruokanenkaan(?). Jos on olemassa jotain, Ruokasen mukaan, ”tieteen ulkopuolella”, niin se ei sinänsä todista mitään uskonnollisten selitysten puolesta.

Ruokanen toteaa myös suurimmaksi syykseen uskomiseen ahdistuksesta, ettei olisi mitään sen jälkeen kun elämä loppuu. Tämä pelko kaiken lopullisuudesta on uskonnollisuuden keskeisimpiä syitä, mutta sekään ei selitä tai todista mitään ehkä muusta kuin ihmisajattelun rajallisuudesta, jonka ulkopuolelle teologian alan professori Ruokanenkaan ei näytä pystyvän (viitaten ongelma tutkijan maailmankatsomusta vastaan osuvista tieteellisistä löydöksistä).

Sekä tuleva arkkipiispa Luoma ja professori Ruokanen tuntuvat hakevan jonkinlaista ”kultaista keskitietä” tai kompromissia tieteen ja uskonnon väliltä. Ruokanen puhuu ”raiteista, jotka kulkevat samaan suuntaan, mutteivät koskaan kohtaa”. Ei kai tämän tarvitse todistaa muusta kuin ihmisajattelulle tyypillisestä  kompromissin tai keskiarvoistamisen harhasta, ts. että totuus täytyy olla jossain äärilaitojen välillä. Sama keskiarvoistaminen saattaa näkyä monissa keskusteluohjelmissa, joissa vastakkaiset kannat pannaan istumaan kasvotusten.

Viimeisin esimerkki oli tämän päivän Helsingin Sanomissa oleva väitöskirjaa tekevän teologin tutkimukseen perustuva juttu, jossa kuolemanjälkeisien kokemusten yhtenä johtopäätöksenä näyttää olevan ”Jotain siellä on”. Mainittakoon, että ruumiistapoistumisen tms. kokemuksiin on jo keksitty varsin yksinkertaisia luonnollisia selityksiä, kuten hiilidioksidin lisääntyminen verenkierrossa ruumiintoimintojen pysähtyessä. Tutkimuksen aihe saattaa toki myötäillä teologin elämänkatsomusta, samoin kuin HS:n toimittajan ennakkokäsityksiä. Eikä vähimpänä klikkauksia keräävän ns. lukujutun houkutus. Tämän jutun lukenevat kaikki, jotka haluavat uskonnollisille ennakkokäsityksilleen vahvistusta, mutta onko siitä objektiiviseksi tieteelliseksi tutkimukseksi, on kysymys, etenkin jos johtopäätökset näyttävät olevan jo olemassa?

Ongelma asiassa ei ole kysymys esim. siitä, onko jumalaa olemassa tai onko uskonnollisuus hyvä vai huono asia. Vaan että teologisen opetuksen kustantaville veronmaksajille voi jäädä käsitys, että kristinusko ja täten myös luterilainen kirkko on jotenkin ”parempi”, jotenkin ”tieteellä validoidumpi” uskomusjärjestelmä kuin vaikkapa Afrikan luonnonkansojen uskonnot. Täten siis myyttien ja faktojen välisellä hämärtämisellä ja henkisesti laiskoilla, uskonnollisten mieltymyksiä myötäilevillä johtopäätöksillä ja kehäpäätelmillä ”oppineet” teologit, tiedekuntiensa kautta, ovat yhä betonoimassa tuota käsitystä. Uskonnonvapauden myötä kenenkään ei siis ainakaan minun puolesta ole tarve vakaumuksestaan luopua, kunhan olisi valmis pitämään sen yksityisasianaan, vailla kirkkoinstituution poliittisen vallankäytön pönkittämistä omilla verorahoillaan.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (13 kommenttia)

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Kysymys, johon ateistit eivät voi vastata lyhyesti kyllä tai ei:
Haluaako Jumala, että häneen uskotaan?

Teistit vastaavat melko yksimielisesti "Kyllä".

Mitä teologiaan tulee, niin mielestäni se on menettänyt omalaatuisuutensa luopuessaan metafyysisestä ulottuvuudesta. Ennen teologia oli nimensä mukaisesti oppia Jumalasta, ehkäpä sen selvittämistä, mitä Jumala ajattelee meistä. Nyt teologia on sen selvittämistä, mitä ihmiset ajattelevat Jumalasta.
Parempi ratkaisu saattaisi olla kunkin uskontokunnan omat pappisseminaarit. Uskonnonopetukseen ehkä jokin painotus Suomessa esiintyvien uskontokuntien perusteella, mutta siis yhteisenä kaikille. Elämänkatsomusopeuts sisältyisi tähän.

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Ateistit ovat varmoja, ettei jumalaa ole. Sitä ei voi millään todistaa, kuin ei raamatun kertomusten faktuaalisuuttakaan. Teologit ja uskontotieteilijät itsekin tietävät, että raamatussa on jälkeenpäin lisättyä sepitettä. Tosin Ruokanen vetoaa pääsiäisen ajan "faktuaalisiin" ylösnousemuksiin. Jotka nekin voivat olla pelkkää sepitettä, uskonnollisten hallusinaatioita ja päiväunia. Ajalla jolloin luonnollisia selityksiä ei haettu tai edes tarvittu.
Harha siitä, että painettu sana on totta.

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri

Kun tulevaa arkkipiispaa, Tapio Luomaa, haastateltiin, hän mainitsi jotenkin näin, että kirkossa puhutaan Olemassa Olevan Jumalan ja ihmisen välisestä suhteesta...

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Ymmärrän jos kirkonmies puhuu kuten kirkko opettaa. Siinä ollaan uskon asialla ja tieteen näkemyksen mukaan väite "jumala on olemassa" ei ole falsifioitavissa ja siksi ei relevantti tieteelle. Vaikkakin hämäävästi kokemuslause samaan tapaan kuin lause "planeetta Mars on olemassa". Joka taas on falsifioitavissa.

Eri asia on se, jos vedotaan teologian ja luonnontieteiden "runsaaseen vuorovaikutukseen" tosiasiana, minkä voi tarkistaa eli falsifioida pienen perehtymisen kautta.

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri

Olet tietysti oikeassa. Kirkonmiehen puhe olemassa olevasta Jumalasta on tosi Raamatun ja kirkon maailmassa, mutta epätosi reaalimaailmassa.

Mutta keskustelut valtauskontojen vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan jatkuu varmuudella...

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen

Sananen noista kuolemanrajakokemuksista. Näin kerran dokumenttiohjelman ihmisistä, jotka olivat käyttäneet DMT-huumetta. Näiden ihmisten hallusinaatiot muistuttivat suuresti kuolemanrajakokemuksia.

DMT:ta todennäköisesti löytyy myös ihmisten aivoista luonnostaan. Asiaa ei ilmeisesti ole täysin varmasti todistettu. Minä kuitenkin etsisin ensimmäisenä siitä suunnasta selitystä kuolemanrajakokemuksille.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Dimetyylitryptamiini

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Katsoin videoita ja juttuja. Luulen että että ihminen käsittää (alitajuisesti ainakin) että ihminen ei voi säilyä tulematta ns. jumalan kaltaiseksi olennoksi, koska lähtökohtaisesti olemassa olemistamme uhkaa (koko ajan) tämä elämälle vihamielisessä universumissa, oleminen. Uskonnot siis kaipaavat jumaluuteen, ja toisaalta tiede kai osaltaan toivoo tekevänsä ihmisestä kuolemattoman. Sama päämäärä.

Koko keskustelu varsin laajasti aiheesta on ymmärtääkseni vain tätä kipuilua miljoonine sivujuonteineen. Tavoitteena ihmisen jumalkaltaistaminen lieneekin varsin kannatettavaa, koska olemme ilmeisen harvinaislaatuista porukkaa, niin ei tämän kai pidä antaa vain hävitä jossakin typerässä katastrofissa. Menisi universumin 13,8 miljardin esileikki aika lailla hukkaan ;O

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Kari Enqvistin mukaan tämä maailmankaikkeus ei piittaa siitä miten meille käy. Saatamme olla pelkkä oikku aivan kuin paikallinen pyörre kuohuvassa koskessa.
Täten ihmisen omat käsitykset ja päätelmät "tuonpuoleisesta" on heijastusta kuolemanpelosta, pelkoa kaiken lopullisuudesta. Samaa tietä koko teologian oppiaine.

Tämän mukaan elämän tarkoitus on elämä itse, kuten Valtaoja toteaa.

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri

"Olemassa oleva", "Jumala On Rakkaus", "Jumala loi Ihmisen omaksi kuvakseen" "Jumalan kaltainen" - sanotaan.

Vallankäytön halu on johtanut siihen, että universaali Rakkauden Voima oli tarpeellista kahlita, synnillistää, ulkoistaa, demonisoida, institutionalisoida ja personifioida?

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

"Olemassa oleva" Jumalaan viitaten on kokemuslause joka on hämäävästi samanlainen kuin vaikka "Kuu on olemassa". Jälkimmäinen on tieteellisellä tavalla falsifioitavissa, ensimmäinen ei. Ja siksi ensimmäinen tieteelle merkityksetön.

Käyttäjän hilkkalaronia kuva
Hilkka Laronia

Semmonen proffako Juha Pentikäinen pouhhuu hienosti uskonnosta, mutta sehän on shamaanitutkija.

Molen ollu aktiivinen vapaa-ajattelija, nykyhjään vain vappaa-ajattelija eikä mullole mithän sanomista, onko vaikka kristittyjen jumalaa, se on heän asiansa. En halua kaataa kirkkoja enkä mitenkkään riistää uskovaisia. En siis ymmärrä, miksi minun pitäs jostaki jumalista puhua uskovaisten kans ja siksi luovuinki järjestäytynheestä vapaa-ajattelijaliikkeestä.

Enkä muekhän tajua, mitä tekemistä kirkolla on vaikka euskunnan ja yliopiston avajaisissa. Ja miksi muuten Suomessa yhteiskunta on laittanu kirkon ylläpittään hautausmaita, sitäkkään en voikko ihmetellä nykyaikana ja siis yhteiskunta maksaa puolet hautausmaitten ylläpidosta tai joku aika sitte ainaki maksoko viimeksi tutkin asiaako joku uskovainen valitti uskonnottomista.

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Kirkon tai uskonnollisten seremonioiden läsnäoloa esim. Suvivirtenä tai jouluevankeliumin esittämisenä on kritisoitu ja tämän takia vähennettykin, uskonnonvapauden takia. Meidän yliopiston avajaisiin ei taida kuulua kirkossa käynti.

Aivan hyvin voisi nuo tilaisuudet voisi toteuttaa niin, että uskonnonharjoittajat hoitavat tarpeensa erikseen.

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa

Tyypillistä tieteellisessä ajattelussa on, että ollaan jonkin käsitteen pauloissa, kuten tässä keskustelussa käsitteen uskonto. Näkemykseni mukaan uskonto on ihmisiä varten ja on nimenomaan sen vuoksi, että suuressa maailmassa ihminen tarvitsee jotakin sellaista lohtua, johon voi nojata, kuten vanhojen kirjojen kirjoituksia pyhistä ja vanhuskaista. Kun Raamattua on aikoinaan usea kirjoittaja kirjoittanut, heillä on ollut uskoa tulevaisuuteen ja heillä nykyään on mahdollisuus tutustua filosofeina ja teologeina siihen, mitä 2000 vuotta sitten on kirjoitettu.

Uskonto on muodostunut oppijärjestelmäksi, joka neuvoo ihmisiä elämästä toiseen elettäessä. Uskonnon piiriin kuuluu perheen muodostus, jatkuvuus ja myös ne mietteet, jotka ihmisellä on itsensä ja sielunsa suhteen elämän ollessa loppuvaiheissaan. Kirjoitin aiheesta Elisa Kirjassa julkaistuna olevissa kirjoissani Kristillinen filosofia, osat 1 - 4. Osan 3 nimi on Ihmisen henkinen jatkumo.

Uskonnossa on kysymys ihmisistä ja heidän elämänkulustaan, ei niinkään siitä, että tämän asian pitäisi olla tieteellisen väittelyn kohteena. Lohduksi uskonto on. Vähentämään epävarmuutta maailman turuilla. On sekin selvää, että uskonnoilla on tavallaan samat juuret, mutta eri uskonnot on muodostuneet eri ihmisryhmien ja eri kulttuurien pohjalle, jolloin samoistakin asioista puhutaan hieman eri tavoin.

Tämän blogin suosituimmat

Kirjoittajan suosituimmat Puheenvuoro-palvelussa

Mainos

Netin kootut tarjoukset ja alennukset